Jaarlijks reikt Foodwatch het Gouden Windei uit, de ‘prijs’ voor het meest misleidende voedselproduct. In 2014 was dat het frisdrankje Capri-Sun van Coca Cola, tentoongesteld met de andere kandidaten in een ‘Hall of Shame’. Nieuw logo, communicatie op de site en in leaflet moeten mensen aansporen tot deelname en informeren over doelstellingen van Foodwatch.

Design