Uitnodiging voor de personeelsdag van Strukton Worksphere.
Bestemming: Dierenpark Amersfoort. Om de beleving van te voren wat aan te wakkeren kon het
personeel inclusief gezinsleden zich al even vereenzelvigen met de koning van de dieren.

Middelen: Uitnodiging, Toegangskaart, Bedankkaart en Giveaway.

Concept | design